Elzevira

I cavalli di Leonardo

van oorschelpen, oogleden, neusvleugels, huid van de ziel (uit: I cavalli di Leonardo (Rutger Kopland)

10. sep, 2012
0

eindeloze reeksen herhalingen: spierbundels, pezen, knoken, gewrichten, die hele machinerie van drijfriemen en hefbomen waarmee een paard beweegt (uit: I cavalli di Leonardo - Rutger Kopland)

10. sep, 2012
0

I CAVALLI DI LEONARDO
Al die schetsen die hij naliet –

eindeloze reeksen herhalingen: spierbundels, pezen,
knoken, gewrichten, die hele machinerie
van drijfriemen en hefbomen waarmee
een paard beweegt,

en uit duizenden haarfijne lijntjes haast onzichtbaar
zacht in het papier verdwijnende huid
van oorschelpen, oogleden, neusvleugels,
huid van de ziel –

hij moet hebben willen weten hoe een paard
wordt gemaakt, en hebben gezien
dat dat niet kon,

hoe het geheim van een paard zich uitbreidde
onder zijn potlood.

Maakte de prachtigste afbeeldingen, bekeek ze,
verwierp ze.

Rutger Kopland (1985)
English

I CAVALLI DI LEONARDO
All those sketches he left behind –

endless series of repetitions: bunches of muscles, sinews,
knuckles, joints, the entire machinery
of driving-belts and levers with which
a horse moves,

and out of thousands of hair-thin little lines, the skin
almost invisibly gently disappearing into the paper
of ears and eyelids, nostrils,
skin of the soul –

he must have wanted to find out how a horse
is made and have realized
it can’t be done,

how the secret of a horse grew and grew
beneath his pencil.

Made the most splendid designs, studied them,
discarded them.

© Translation: 2001, James Brockway
From: Memories of the Unknown
Publisher: The Harvill Press, London, 2001, 1 86046 895 0


Italiano

I CAVALLI DI LEONARDO

Tutti gli schizzi che lasciò -

infinite serie di ripetizioni: fascie muscolari, tendini,
ossa, giunture, tutto quel meccanismo
di cinghie e leve con cui
si muove un cavallo,

e di migliaia di finissime linee, quasi invisibili e
lievi sulla carta perdendosi il pelo,
della conca auricolare, le palpebre, le narici,
pelo dell'anima -

deve aver voluto sapere come
era fatto il cavallo, e aver capito
che non era possibile,

e come il segreto del cavallo si spargeva
sotto alla sua matita.

Fece immagini bellissime, le guardò,
le gettò.

Traduzione Elzevira 20-07-2012
Rutger Kopland (1985)

20. jul, 2012
0

Ik draag een waarschuwing bloedjas
en ik sta op Elba.
Ik heet Napoleon, ik heet o.a. Napoleon
en ik sta op Elba.
Ik draag honderd namen
en ik sta op Elba.
Ik ben de achterkant van een heer.
O lieve generalen, zie mijn snavel
op Elba.
Wandel met mij de parken verbanning en twijfel.
Er zijn nachten dat ik opzit als een snavelhondje.
Mijn rots is bruin, ge kunt het zien.
Mijn oog is het raderwerk van uw uitvindigen:
ATOOMBOM! Dank u, heren!

Maar nu de angst in Parijs huist
op de keien die mijn parades nog proeven,
op de terrassen van kolonel Sartre,
belijd ik de Eiffeltoren de zee uit,
stalen angstfiliaaltje
op Elba.

Ge denkt dat ik dood ben?
Ik sta er met sabel, met snavel, met bloedjas.
Mijn lichaam is groot en vet
en vet van de beenderen Hitler en Bismarck en Nietzsche en Truman.
Chaplin is mijn lakei, maar ik weet het:
hij steelt epauletten voor kermis
en tabak voor de slaven van Soho,

hij steelt mijn historie voor Marx -
protesteert, generalen!

Ik sta als een stinkput op Elba.
O generalen, proef de lyriek van mijn rotting.
Herhaal mij en groei mij.
Ik wacht u met spengler en galgen uit het museum.
Verlos mij, roep ik, maar hoop niet.
De slaven geloven geen kralen meer, generalen.
Ik heet o.a. Napoleon van Elba
en Sint Helena komt later.

Gerrit Kouwenaar

Nieuwe reacties

29.05 | 09:12

De complete CD Upstream of Hauschka and Rob Petit can be find on Spotify

26.07 | 14:31

fugimundi Over the Rainbow by Eric Vloeimans https://www.you...

04.10 | 20:21

Bellissima.....! Een pareltje dat ik vanavond ontdekte langs een progra...

08.08 | 23:34

in the rosy time of year, when the grass was down… making hay in th...